Інструкція для посади "Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за професією чергового оперативного аварійно-рятувального підрозділу - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з організації аварійно-рятувальних робіт, вимоги законодавства України з питань цивільного захисту, статути, положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено загін;
      - технологію ліквідації аварій та катастроф згідно з їх характеристиками та класифікацією;
      - правила застосування засобів зв'язку, експлуатації аварійно-рятувального обладнання;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання долікарської допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

1.4. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу особового складу чергової зміни.

2.2. Контролює його готовність до ведення дій з ліквідації аварій, катастроф та їх наслідків, утримання у справному стані аварійно-рятувальних машин спеціального призначення, устатковання, спорядження, засобів зв'язку, сигналізації, приладів та апаратури радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

2.3. У разі виявлення пошкоджень вживає невідкладних заходів для їх усунення.

2.4. Забезпечує взаємодію з іншими аварійними службами та службами життєзабезпечення, працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, представниками державних органів, громадських та інших організацій і закладів, керівниками (власниками) об'єктів під час проведення рятувальних робіт.

2.5. Керує особовим складом чергової зміни під час організації та проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.6. Контролює виконання добового розпорядку чергової зміни, дотримання правил носіння встановленої форми одягу.

2.7. Вносить керівництву пропозиції щодо заохочення та накладання на особовий склад стягнень.

2.8. Забезпечує виконання планів робіт чергової зміни, аналізує та підсумовує результати роботи, вживає заходів для усунення недоліків.

2.9. Контролює проведення технічного обслуговування спеціального обладнання та іншої техніки підрозділу.

2.10. Забезпечує безпеку особового складу та збереження спеціального обладнання та техніки.

2.11. Контролює виконання особовим складом чергової зміни правил з охорони праці та особистої гігієни.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий оперативний аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.