Інструкція для посади "Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та спеціальна навчально-курсова підготовка. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - нормативні та керівні документи, що регламентують організацію зв'язку у сфері цивільного захисту та автоматизованих систем оперативного управління аварійно-рятувальними та пожежними підрозділами;
      - порядок використання засобів зв'язку;
      - порядок несення караульної служби у підрозділі;
      - тактику ліквідації надзвичайних ситуацій (гасіння пожеж);
      - правила з охорони праці під час несення служби, роботи та обслуговування засобів зв'язку;
      - оперативно-тактичну характеристику району виїзду, потенційно небезпечні об'єкти, мережу протипожежного водопостачання;
      - тактико-технічні характеристики засобів зв'язку, обчислювальної техніки, якою оснащено пункт зв'язку;
      - тактико-технічні характеристики спеціальної та протипожежної техніки;
      - службово-інформаційні документи пункту зв'язку частини, порядок їх заповнення та використання;
      - порядок і зміст дій після надходження встановлених сигналів.

1.4. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, реєструє та передає інформацію, що надходить до пункту зв'язку.

2.2. У разі отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію (пожежу) подає відповідні сигнали, оформляє документи на виїзд спеціальних (пожежних) автомобілів та повідомляє оперативному черговому (начальнику караулу) додаткові відомості про надзвичайну ситуацію (пожежу).

2.3. Підтримує постійний зв'язок з оперативним черговим (караулом), оперативною групою, що знаходиться на місці виконання завдання.

2.4. Інформує у встановленому порядку про виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та хід її ліквідації відповідних посадових осіб, виконує розпорядження керівника ліквідації надзвичайної ситуації (гасіння пожежі).

2.5. У разі отримання повідомлення про закриття проїздів, несправності протипожежного водопостачання, зв'язку та інші зміни оперативної обстановки вживає заходів у встановленому порядку.

2.6. Перевіряє роботу засобів зв'язку пункту зв'язку частини, вживає заходів щодо усунення виявлених несправностей.

2.7. Веде службові документи пункту зв'язку підрозділу, забезпечує зв'язок з аварійно-рятувальними підрозділами населеного пункту, за необхідністю передає інформацію щодо їх виїзду до району надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха).

2.8. Здійснює експлуатацію засобів зв'язку та сигналізації відповідно до вимог інструкцій та інших документів.

2.9. Утримує у чистоті та порядку приміщення пункту зв'язку частини, майно та засоби зв'язку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.