Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення та принцип дії окремих механізмів та приладів;
      - способи його механічного та електричного регулювання;
      - способи слюсарного та механічного оброблення деталей;
      - будову простих токарних, свердлильних та фрезерних верстатів та правила роботи на них;
      - будову спеціальних та універсальних пристроїв та їх призначення;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом;
      - склад м'яких припоїв та флюсів;
      - систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості;
      - способи вимірювання напруги, сили струму в колі постійного та змінного струму;
      - особливості вимірювання малого, середнього та великого опору;
      - правила організації бригадного складання та ведення обліку виконання виробничих завдань бригадою.

1.4. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, виконує механічне та електричне регулювання простих електровимірювальних приладів, слюсарне та механічне оброблення деталей на свердлильних, токарних та фрезерних верстатах.

2.2. Паяє м'якими припоями та лудить, гартує та відпускає мало відповідальні деталі з наступним доводженням.

2.3. Користується контрольними електровимірювальними приладами та нескладними спеціальними установками з самостійним настроюванням для електричного та механічного регулювання вузлів та приладів, які складає.

2.4. Визначає опір, напругу, силу струму, потужності тощо.

2.5. Випробовує прилади, які виготовляє, з усуванням усіх виявлених дефектів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електровимірювальних приладів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Відмітчики часу до осцилографів - виготовлення деталей та складання.

5.2. Гальванометри - складання та регулювання рухомої частини з паянням розтяжок, виводів, рамки та спіралі.

5.3. Електролічильники однофазні - повне складання та регулювання.

5.4. Комплект термопар з термопарного кабелю діаметром понад 4 мм - складання.

5.5. Мікроамперметри-мілівольтметри самописні класу 1,0 - виготовлення деталей, складання та перевірка комутаційного блоку.

5.6. Мости - складання та регулювання перемикачів з виготовленням деталей.

5.7. Освітлювачі до осцилографа - складання, регулювання та установлення у корпус приладу.

5.8. Столики стрічкопротяжного механізму приладів - складання та установлення в корпус стрічкопротяжного механізму, фокусування об'єктиву.

5.9. Установки спеціальні - складання, комплектування та електрична перевірка блоку живлення.