Інструкція для посади "Електромонтажник-схемник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник-схемник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтажника-схемника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів та установок, які застосовує під час монтажу;
      - допустимі радіуси вигину мідних шин на ребро залежно від перетину;
      - призначення та принципові монтажні схеми виробів, які виготовляє;
      - технологічну послідовність монтажу, класифікацію гнучких монтажних проводів, призначення ізоляційних матеріалів, їх види та властивості;
      - дефекти, які виникають у процесі складання та монтажу електричних машин, апаратів і приладів, та способи їх усунення.

1.4. Електромонтажник-схемник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник-схемник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник-схемник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник-схемник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж та в'яже складні електросхеми за кресленнями, ескізами, взірцями або за місцем.

2.2. Ріже шини та гне на ребро у декількох площинах з відпалом місць гнуття на нагрівальних установках та пристроях.

2.3. Виготовляє еталонні шаблони складної схеми.

2.4. Виконує монтаж електричного та пневматичного устаткування, пневматичних ланцюгів у електровозах постійного та змінного струму.

2.5. Перевіряє опір ізоляції мегометром або іншими приладами.

2.6. Підбирає гнучкі монтажні проводи за електричною схемою.

2.7. Знаходить та усуває дефекти монтажу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник-схемник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник-схемник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бензоелектричні агрегати - електромонтаж блоку напруги та регулювання.

5.2. Блоки підсилювачів - складання та електромонтаж.

5.3. Електровози магістральні - повне виготовлення шин до головного трансформатора та випрямляча, підготування та монтаж.

5.4. Нагрівачі трубчасті для калориферних та камерних печей - виготовлення та монтаж.

5.5. Перетворювачі статичні кварцові генераторів - повний монтаж.

5.6. Установки конденсаторні низьковольтні більші першого габариту - повний електромонтаж.

5.7. Шини силового ланцюга екскаваторів - виготовлення та кріплення до контакторів та вивідних шпильок.