Інструкція для посади "Вимірювач об'єктів нерухомого майна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вимірювач об'єктів нерухомого майна" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила і прийоми внутрішнього і зовнішнього обміру будинків, будівель та різних споруд, обмір територій рулеткою та геодезичними приладами, правила їх експлуатації, охорони праці та техніки безпеки.

1.4. Вимірювач об'єктів нерухомого майна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вимірювач об'єктів нерухомого майна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вимірювач об'єктів нерухомого майна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вимірювач об'єктів нерухомого майна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить, разом з виконавцями інвентаризаційних робіт, зовнішній та внутрішній обмір з послідовною назвою всіх розмірів об'єктів нерухомого майна: будинків, будівель та споруд, електричних і теплових мереж, водопроводу, каналізації, їх оглядових колодязів і камер переключення, обмір територій парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок тощо.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вимірювач об'єктів нерухомого майна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вимірювач об'єктів нерухомого майна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.