Інструкція для посади "Начальник відділу збуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу збуту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації оперативного управління;
      - засоби механізації оперативного обліку;
      - водомірну техніку, технічні характеристики приладів, правила їх експлуатації;
      - організацію обліку;
      - можливості використання обчислювальної техніки для обліку;
      - організацію метрологічного забезпечення;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - правила оформлення договірних відносин;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу збуту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу збуту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу збуту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу збуту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою, пов'язаною з розрахунками з абонентами за подання питної води та за послуги каналізації.

2.2. Організовує роботу контролерів.

2.3. Контролює правильність застосування контролерами чинних тарифів, норм водопостачання, установлених штрафів, точність їх розрахунків з абонентами.

2.4. Забезпечує заміну водомірів та виконання робіт, пов'язаних з обстеженням абонентів.

2.5. Контролює своєчасне і правильне оформлення лінійно-бухгалтерських книг, рахунків.

2.6. Розглядає скарги та заяви абонентів.

2.7. Організовує облік роботи, яку виконують контролери, оперативний облік реалізованої води.

2.8. Перевіряє та візує табелі та реєстри рахунків.

2.9. Контролює складання інвентаризаційних описів.

2.10. Організовує роботу з раціоналізації та винахідництва.

2.11. Складає заявки на матеріали, інвентар, засоби індивідуального захисту.

2.12. Контролює додержання правил технічної експлуатації обладнання та приладів, правил і норм охорони праці.

2.13. Керує працівниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу збуту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу збуту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу збуту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу збуту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу збуту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу збуту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу збуту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу збуту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу збуту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу збуту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу збуту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу збуту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу збуту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу збуту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу збуту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу збуту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.