Інструкція для посади "Командир відділення пожежно-рятувальної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення пожежно-рятувальної частини" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, накази, статути, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту;
      - порядок організації та несення караульної служби;
      - район виїзду частини, розташування важливих і пожежонебезпечних об'єктів, їх пожежну небезпеку, конструктивні особливості будівель і споруд, протипожежне водопостачання, проїзди та зв'язок у районі, що обслуговується;
      - методи управління силами та засобами пожежного підрозділу;
      - табельну належність протипожежної техніки, пожежного устатковання, спорядження та засобів зв'язку частини;
      - порядок складання, заповнення, ведення і контролю документів за формами оперативно-службової діяльності;
      - властивості вогнегасних речовин;
      - організацію та розрахунок подавання вогнегасних засобів, речовин;
      - основи розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж;
      - особливості пожеж та їх гасіння у будинках різного призначення, на основних об'єктах господарської діяльності;
      - організацію служби караулу пожежно-рятувальної частини;
      - вражаючі чинники зброї масового знищення, методи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги;
      - засоби та порядок надання долікарської допомоги;
      - порядок технічного обслуговування, ремонту і випробовування протипожежної техніки, пожежного устатковання і засобів зв'язку.

1.4. Командир відділення пожежно-рятувальної частини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення пожежно-рятувальної частини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення пожежно-рятувальної частини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення пожежно-рятувальної частини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює та координує готовність підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань.

2.2. Керує діями підлеглих у разі сигналу пожежної тривоги та виїзду на пожежу, під час виконання робіт із гасіння пожеж, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей до прибуття на місце пожежі старшого начальника.

2.3. Організовує виконання наказів вищого керівника щодо пожежогасіння, стежить за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт.

2.4. Контролює підлеглих у разі виконання ними робіт в апаратах захисту органів дихання.

2.5. Організовує та проводить роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі, повідомивши про це безпосереднього начальника.

2.6. Забезпечує надання долікарської допомоги потерпілим.

2.7. Оцінює під час виконання обов'язків керівника гасіння пожежі обстановку за зовнішніми ознаками та за даними розвідки.

2.8. Визначає вирішальний напрямок дій, приймає рішення та віддає накази, розпорядження підлеглим відділення щодо гасіння пожежі.

2.9. Організовує використання спеціальних агрегатів та пожежних автомобілів разом із засобами зв'язку та переговорними пристроями.

2.10. Підтримує зв'язок зі своїм начальником, доповідає йому про зміни обстановки на закріпленій дільниці пожежогасіння, самостійно приймає управлінські рішення в разі виникнення непередбачуваних та критичних ситуацій.

2.11. Виконує обов'язки чергового по караулу, перевіряє несення служби постовими, дозорними та особами внутрішнього наряду караулу, проводить інструктажі осіб чергового караулу, які призначені на пости і в дозори.

2.12. Приймає повідомлення від громадян про пожежу, аварію, стихійне лихо.

2.13. Контролює стан протипожежного режиму, дотримання вимог безпеки під час несення караульної служби та виконанні оперативних дій.

2.14. Забезпечує дотримання особовим складом відділення правил носіння форменого одягу та підтриманням порядку у службових і побутових приміщеннях частини.

2.15. Перевіряє наявність і справність пожежно-технічного оснащення на закріпленій дільниці роботи, проводить його контрольний огляд та технічне обслуговування.

2.16. Особисто під час заступання на чергування перевіряє справність пожежного устатковання.

2.17. Бере участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керує роботою відділення під час їх проведення.

2.18. Організовує та проводить заняття з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

2.19. Несе відповідальність за стан роботи з новопризначеними на посади працівниками.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення пожежно-рятувальної частини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.