Інструкція для посади "Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, статути та інші нормативно-правові документи, що регламентують безпечне проведення робіт з ліквідації газонафтоводопроявлень, відкритих газових і нафтових фонтанів, аварійно-рятувальних і невідкладних робіт та ліквідацію інших надзвичайних ситуацій. Вимоги пожежної безпеки та виробничої санітарії. Призначення, будову, принцип роботи та порядок застосування устатковання, механізмів, техніки, інструменту, пристроїв, аварійно-рятувального спорядження, засобів індивідуального і колективного захисту, та вимоги безпеки під час їх використання. Шкідливі та небезпечні фактори, які діють на людей, при ліквідації надзвичайних ситуацій та виконанні невідкладних робіт. Властивості основних пожежовибухонебезпечних, шкідливих та отруйних речовин, склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, гранично-допустимі концентрації газів та парів небезпечних речовин. Призначення, будову, принципи роботи, порядок застосування приладів радіаційного, хімічного та дозиметричного контролю. Основні конструктивні елементи бурової установки та технологічних установок нафтогазопромислового комплексу. Способи надання долікарської допомоги потерпілим.

1.4. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує участь відділення у межах його тактико-технічних можливостей у проведенні аварійно-рятувальних робіт, робіт з ліквідації газонафтоводопроявлень, відкритих нафтових і газових фонтанів, під час рятування людей, що знаходяться в зоні аварійно-рятувальних робіт, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.2. Надає долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.

2.3. Проводить моніторинг навколишнього середовища в газонебезпечних місцях.

2.4. Визначає рівень небезпеки та здійснює виконання газо- і вибухонебезпечних та вогневих робіт, робіт в закритих просторах, інших невідкладних робіт, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження.

2.5. Бере участь у відновлювальних роботах на свердловинах.

2.6. Здійснює монтаж (демонтаж), налагоджування, ремонт та випробування противикидного устатковання.

2.7. Проводить перевірку справності, налагоджування аварійно-рятувальної техніки, спорядження, приладів, устатковання, інструментів, засобів індивідуального та колективного захисту, засобів зв'язку, сигналізації, іншого оснащення та підтримує їх у готовності до застосування.

2.8. Бере участь у тренуваннях у теплодимокамері із застосуванням ізолюючих дихальних апаратів, в навчаннях на учбових полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, взаємодії з іншими респіраторниками способів і методів ліквідації відкритих фонтанів та інших аварій.

2.9. Бере участь у проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, стропуванні, переміщенні вантажів ручним способом та з використанням вантажопідіймальних машин і механізмів; у роботах з застосуванням ручного, пневматичного, гідравлічного та електрифікованого інструментів; на висоті, у земляних роботах, монтажі (демонтажі) польового трубопроводу.

2.10. Забезпечує участь відділення у гасінні лісових пожеж та пожеж на торфовищах, у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних, технологічних конструкцій тощо, у санітарній та спеціальній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо.

2.11. Бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.