Інструкція для посади "Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи у службі з експлуатації бортового та наземного обладнання систем льотного контролю та траєкторних вимірів - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, експлуатаційну, нормативну документацію з питань організації та проведення льотних перевірок, параметри обладнання, які характеризують справність, працездатність та якість обслуговування авіаційної техніки, правила експлуатації обладнання систем контролю та траєкторних вимірів, необхідних для технічного обслуговування, особливості експлуатації обладнання повітряного судна літака - лабораторії у різні періоди навігації.

1.4. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує працездатність та технічне обслуговування обладнання автоматизованої системи траєкторних вимірів, яке входить до складу автоматизованих повітряних суден - літаків-лабораторій.

2.2. Виконує роботи з технічного обслуговування авіаційної техніки, демонтажно-монтажні роботи у разі заміни частин, вузлів, деталей, роботи з розгортання комплекту наземного обладнання системи.

2.3. Визначає технічний стан обладнання у разі виникнення несправностей у роботі, здійснює ремонтно-відновлювальні роботи.

2.4. Виконує перевірки працездатності та якості роботи функціональних систем обладнання.

2.5. Оперативно доповідає про всі відмови та несправності.

2.6. Веде технічну документацію за встановленими нормативами.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.