Інструкція для посади "Інструктор парашутно-десантної підготовки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор парашутно-десантної підготовки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Наявність сертифікату Федерації парашутного спорту України та Міжнародної Авіаційної Федерації, не нижче категорії "С" "Кваліфікований парашутист". Мати не менш ніж 200 стрибків з парашутом вдень та вночі, в простих та складних метеорологічних умовах. Мати відмінну фізичну підготовку та стан здоров'я, відповідно до вимог для виконання парашутних стрибків. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги керівних документів щодо авіаційного забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
      - організацію роботи пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби підрозділу;
      - основи вимушеного залишення літаків;
      - теоретичні основи стрибка з парашутом;
      - парашутно-рятувальну і десантну техніку, аварійно-рятувальні засоби, правила їх експлуатації;
      - підготовку до польотів та стрибків з парашутом;
      - вимоги безпеки при проведенні пошуково-рятувальних робіт.

1.4. Інструктор парашутно-десантної підготовки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор парашутно-десантної підготовки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор парашутно-десантної підготовки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор парашутно-десантної підготовки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує навчання льотного складу використанню аварійно-рятувального оснащення та спорядження, діям в аварійних ситуаціях та після вимушеної посадки або приземлення з парашутом, виживанню в екстремальних умовах.

2.2. Проводить підготовку екіпажів пошуково-рятувальних літаків (вертольотів) та рятувальних парашутно-десантних груп до проведення пошуково-рятувальних робіт.

2.3. Проводить заняття з вивчення матеріальної частини парашутів, парашутних приладів, рятувальних плавальних засобів, правил їх збережень та експлуатації.

2.4. Організовує учбово-тренувальні стрибки з льотним складом та іншими категоріями парашутистів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор парашутно-десантної підготовки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор парашутно-десантної підготовки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.