Інструкція для посади "Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи в органах державного пожежного нагляду - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчу та нормативну базу України з питань провадження дізнання у справах про пожежі, порушення правил пожежної безпеки;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що регламентують функціонування органів дізнання;
      - процесуальне законодавство, положення криміналістики, кримінального права та кримінального процесу, організацію роботи судових та правоохоронних органів, прокурорського нагляду, методи експертизи та дослідження пожеж;
      - характеристики пожежонебезпечних речовин, матеріалів та технологій виробництв, техніку та устатковання, що використовується під час проведення окремих слідчих дій;
      - правила та норми з охорони праці та охорони навколишнього середовища.

1.4. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розгляд заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і злочини, що пов'язані з ними, забезпечує відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства законність та обґрунтованість прийнятих рішень.

2.2. Вживає заходів, спрямованих на встановлення причини пожежі, виявляє осіб, винних у їх виникненні.

2.3. Використовує норми законодавства у галузях адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального права та застосовує технічні методи дослідження пожеж, складає відповідні процесуальні документи.

2.4. Виявляє причини і умови, що сприяли виникненню пожеж та вчиненню злочинів, пов'язаних з ними, вживає заходів щодо їх усунення.

2.5. Забезпечує конфіденційність та нерозголошення зібраних даних про злочини, пов'язані з пожежами, щодо проведення попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої відповідної інформації про пожежі та здійснення дізнання у справах про пожежі і порушення правил пожежної безпеки.

2.6. Взаємодіє в межах своєї компетенції з органами прокуратури, працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, представниками державних органів, громадських та інших організацій і закладів, керівниками (власниками) об'єктів, громадянами при проведенні попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, при провадженні дізнання у справах про пожежі і порушення правил пожежної безпеки.

2.7. Вивчає та впроваджує в діяльність нові методи проведення попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.