Інструкція для посади "Інспектор державний з пожежного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор державний з пожежного нагляду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство в сфері пожежної безпеки;
      - права надані адміністративними та кримінальним законодавствами;
      - документи, що регламентують діяльність органів державного пожежного нагляду;
      - законодавчу та нормативну базу у сфері ліцензування господарської діяльності протипожежного призначення;
      - державні будівельні норми у частині, що стосується вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - правила з охорони праці;
      - характеристики пожежонебезпечних речовин, матеріалів, технологій виробництв, пожежного спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено пожежно-рятувальні підрозділи;
      - технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікацією;
      - вимоги до установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж;
      - засобів протипожежного водопостачання;
      - основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Інспектор державний з пожежного нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор державний з пожежного нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор державний з пожежного нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор державний з пожежного нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного органу державного пожежного нагляду.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням законодавчо-нормативних вимог у сфері пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд, інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності, а також за розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки на продукцію та матеріали, дотриманням ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, усуненням причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі.

2.3. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо профілактики пожеж.

2.4. Застосовує норми законодавства у галузях адміністративного, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального права.

2.5. Припиняє чи забороняє роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, неякісних систем і засобів протипожежного захисту, роботу виробничих дільниць та агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі; проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт.

2.6. Бере участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції.

2.7. Проводить експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також стану пожежної безпеки об'єктів на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки.

2.8. Дає дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новоутворених підприємств.

2.9. Проводить згідно з законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з пожежами і порушеннями правил пожежної безпеки.

2.10. Здійснює контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки.

2.11. Координує діяльність місцевих, добровільних та відомчих пожежних підрозділів, надає їм необхідну методичну допомогу.

2.12. Складає звітність у терміни та за формами згідно з установленим порядком.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор державний з пожежного нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор державний з пожежного нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор державний з пожежного нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор державний з пожежного нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор державний з пожежного нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор державний з пожежного нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор державний з пожежного нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор державний з пожежного нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор державний з пожежного нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор державний з пожежного нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.