Інструкція для посади "Інструктор газодимозахисної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор газодимозахисної служби" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший інструктор газодимозахисної служби. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи на посаді інструктора газодимозахисної служби - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інструктор газодимозахисної служби. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних підрозділах;
      - правила з охорони праці стосовно несення служби та гасіння пожеж;
      - тактико-технічні характеристики пожежних автомобілів, пожежно-технічного оснащення та спеціального обладнання;
      - технологію гасіння пожеж;
      - правила застосування засобів зв'язку інженерно-технічного устатковання, експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги;
      - порядок та засоби надання долікарської допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу.

1.4. Інструктор газодимозахисної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор газодимозахисної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор газодимозахисної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор газодимозахисної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи газодимозахисної служби під керівництвом начальника служби радіаційної та хімічної розвідки.

2.2. Проводить інструктаж, підготовку і тренування працівників газодимозахисної служби.

2.3. Несе персональну відповідальність за наявність, зберігання та експлуатацію інженерно-технічного устатковання на базі газодимозахисної служби.

2.4. Контролює підтримання його у справному стані та чистоті.

2.5. Проводить заходи, спрямовані на технічне оснащення бази газодимозахисної служби.

2.6. Контролює стан, правильність догляду за протигазами та їх експлуатацією.

2.7. Виконує роботи щодо надходження нового оснащення, навчає особовий склад роботі з ним.

2.8. Проводить перевірку та організовує необхідний ремонт ізолюючих протигазів, які є на оснащенні.

2.9. Забезпечує створення резервного комплекту протигазів та апаратів стисненого повітря, кисневих балонів, приладів для перевірки протигазів, контролює їх технічний стан та забезпечує заміну у разі необхідності.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор газодимозахисної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор газодимозахисної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор газодимозахисної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор газодимозахисної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор газодимозахисної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор газодимозахисної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор газодимозахисної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор газодимозахисної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор газодимозахисної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор газодимозахисної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.