Інструкція для посади "Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії нагрівальних плит та електрованн;
      - правила застосування спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів;
      - способи нанесення електропровідної маси та способи підкатування електропровідного шару;
      - призначення електропровідного шару.

1.4. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наносить на цинковий лист рівним шаром електропровідну масу визначеної температури для виготовлення негативного електроду галетних елементів вручну.

2.2. Розрівнює електропровідний шар на визначену товщину.

2.3. Підкатує шар з припудрюванням графітом та подальшим сушінням.

2.4. Визначає за зовнішнім виглядом якість намазаного та розрівняного шару та перевіряє шар відповідними приладами по товщині та на електроопір.

2.5. Регулює температуру робочих плит та ванн.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намазувальник електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.