Інструкція для посади "Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший інструктор з радіаційної та хімічної розвідки. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи на посаді інструктора з радіаційної та хімічної розвідки - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інструктор радіаційної та хімічної розвідки. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - положення, накази, інструкції та інш. документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
      - правила з охорони праці;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спорядження та спеціального устатковання, яке використовується під час аварійно-рятувальних робіт;
      - технології проведення радіаційної та хімічної розвідки, види техногенних аварій і катастроф за їх характеристиками та класифікаціями;
      - завдання і можливості відділення радіохімічної розвідки;
      - основні види, властивості, джерела і вражаючі фактори радіоактивних випромінювань та сильнодіючих отруйних речовин;
      - технічні характеристики, будову, принципи дії і правила роботи з приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю, засобами особистого захисту, спецобробки та інш.;
      - правила роботи у зонах зараження радіоактивними та отруйними речовинами при проведені аварійно-рятувальних робіт в умовах аварій, катастроф, стихійних лих, пожеж;
      - правила безпеки при роботі з приладами та заходи радіаційної та хімічної безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт. Правила застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного обладнання, його експлуатації;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання долікарської допомоги.

1.4. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділення фахівців радіаційної та хімічної розвідки.

2.2. Проводить практичні навчання та спеціальні тренування особового складу відділення та всього аварійно-рятувального підрозділу щодо конкретних дій у зоні радіаційного та техногенного зараження місцевості, з правильного використання захисної техніки, аварійно-рятувального оснащення та індивідуальних засобів захисту.

2.3. Керує виконанням особовим складом відділення індивідуальних та групових завдань розвідки в зоні радіаційного та техногенного зараження.

2.4. Очолює роботу відділення радіохімічної розвідки при виконанні поставлених завдань.

2.5. Володіє та професійно використовує в роботі спеціальну техніку, устатковання, прилади та апаратуру радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю та спостереження, навігаційну апаратуру, засоби індивідуального захисту, спецобробки, зв'язку та переговорні пристрої.

2.6. Орієнтується на місцевості в будь-яких ситуаціях.

2.7. Здійснює технічне обслуговування приладів, апаратури, засобів індивідуального захисту, спецобробки та устатковання.

2.8. Доповідає інженеру радіохімічної розвідки про всі випадки несправності технічних засобів.

2.9. Організовує і проводить санітарне оброблення особового складу, дегазацію одягу і взуття, обладнання і техніки.

2.10. Здійснює першочергові аварійно-рятувальні роботи, локалізацію та ліквідацію джерел радіоактивного та хімічного зараження, гасіння пожеж на зараженій території.

2.11. Надає долікарську допомогу потерпілим.

2.12. Бере участь у проведенні занять з особовим складом з радіаційної та хімічної підготовки.

2.13. Забезпечує комплектність і збереження спеціального обладнання, приладів, засобів індивідуального захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.