Інструкція для посади "Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний регламент одержання продукції;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - технічні умови та державні стандарти на сировину та готову продукцію;
      - методи проведення аналізів;
      - методи усунення несправностей у роботі устаткування;
      - асортимент сировини та готової продукції.

1.4. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання леткосмоляних лаків, емалей та ґрунтів на полімеризаційних смолах (перхлорвінілові, вініфлексові, ефірцелюлозні тощо) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.

2.2. Стежить за роботою і станом всього устаткування.

2.3. Контролює дотримання технологічного регламенту, температурного режиму.

2.4. Дозує різні компоненти у процесі стандартизації лаків та емалей.

2.5. Перекачує або передавлює інертним газом напівфабрикати та готову продукцію у різні ємкості.

2.6. Проводить аналізи.

2.7. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.8. Веде записи у технологічній карті.

2.9. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.