Інструкція для посади "Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок обслуговування механізмів та приладів, що застосовуються;
      - правила очищення, продування, промивання дизеля, тягових електродвигунів та електрообладнання рухомого складу;
      - правила очищення, промивання вантажних вагонів і санітарних вузлів пасажирських вагонів;
      - правила безпеки у разі використання високого тиску води і хімічних засобів під час обмивання і очищення рухомого складу;
      - правила дезінфекції вагонів;
      - рецептуру розчинів, що застосовуються;
      - вимоги ветеринарного нагляду, санітарно-епідеміологічної станції та Державної інспекції, основи електротехніки та гідравліки.

1.4. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищує деталі та вузли рухомого складу залізниць і метрополітенів від бруду, іржі, старої фарби, окалини механізованим способом за допомогою ротаційних приладів, механізмів і обмиває їх з використанням високого тиску води хімічним способом, а також продуває, обтирає та обмиває дизелі, тягові електродвигуни і електрообладнання тягового рухомого складу.

2.2. Внутрішньо очищує та промиває гарячою водою і робить дезінфекцію вантажних вагонів, що призначені для перевезення людей, зерна та інших продовольчих вантажів, вагонів з-під худоби і сировини тваринного походження, рефрижераторних ізотермічних та живорибних.

2.3. Очищує санітарні вузли пасажирських вагонів, вантажних вагонів від вантажів, що злежались із застосуванням засобів механізації.

2.4. Виконує роботи, передбачені технологією робіт щодо підготування вагонів до перевезень, відповідно до вимог ветеринарного нагляду та санітарно-епідеміологічних станцій, Державної хлібної інспекції.

2.5. Обслуговує засоби механізації та обладнання, що застосовується в процесі роботи.

2.6. Готує розчини, регулює режими роботи, подає пар і воду, прибирає сміття.

2.7. Бере участь у ремонтних роботах устаткування і технологічного оснащення, яке застосовується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мийник-прибиральник рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.