Інструкція для посади "Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний режим виготовлення напівфабрикатів макаронних виробів, способи визначення правильності його ведення;
      - будову пресів, вакуумних установок, правила їх експлуатації та обслуговування;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними;
      - вимоги до якості пресування;
      - норму виходу продукції і витрат сировини;
      - способи забезпечення якості продукції;
      - правила відбору проб;
      - вимоги державних стандартів та технічні умови до якості макаронних виробів.

1.4. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення напівфабрикатів макаронних виробів на шнекових, вакуумних та гідравлічних пресах безперервної та періодичної дії при високому тиску.

2.2. Підігріває та зволожує сировину до встановлених норм для підтримання стабільної вологості тіста.

2.3. Забезпечує рівномірне подавання борошна і води шляхом чіткої та безперебійної роботи дозувальних пристроїв.

2.4. Визначає співвідношення компонентів, що входять до асортименту напівфабрикату макаронних виробів.

2.5. Регулює роботу пресів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Контролює правильне ведення технологічного процесу на основі даних лабораторій.

2.7. Забезпечує установлені норми виходу виробів та витрат компонентів сировини.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.