Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси та схеми дроблення зернової сировини, дозування компонентів комбікормів та білково-вітамінних добавок на тарілчастих дозаторах, приготування меляси та збагачувальних сумішей, сепарування, сушіння;
      - порядок затарювання продукції на автоматичних карусельних установках;
      - будову шнекових сушарок, автоматичних карусельних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування;
      - асортимент та якість продукції;
      - номенклатуру сировини для виробництва комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів, збагачувальних сумішей, карбамідного концентрату;
      - порядок ремонту обслуговуваного устаткування;
      - правила та черговість пуску і зупинки устаткування;
      - методи контролю роботи устаткування;
      - правила підготовки приміщення до газації;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси гранулювання розсипного комбікорму, дроблення гранул на крупки та сортування за фракціями під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Веде технологічні процеси дозування компонентів комбікормів та білково-вітамінних добавок на тарілчастих дозаторах, дроблення зернової сировини, мелясування (приймання рідких компонентів, подавання їх у сховище, підігрів та подавання у виробництво), сушіння різних продуктів на шнекових сушарках, приготування збагачувальних сумішей для виробництва комбікормів для різних видів та вікових груп сільськогосподарських тварин і птахів на комбікормових заводах, оснащених тарілчастими дозаторами.

2.3. Вибиває продукцію на автоматичних карусельних установках.

2.4. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу тарілчастих дозаторів, дробарок зернової сировини, змішувачів та іншого устаткування для виробництва меляси, шнекових сушарок, лінії приготування збагачувальних сумішей, грануляторів, спостерігає за заповненням силосів.

2.5. Регулює подавання розсипного комбікорму, пари, зв'язувальних компонентів.

2.6. Розраховує кількість мікродобавок та наповнювача для приготування збагачувальних сумішей.

2.7. Зважує, просіює та змішує мікроелементи, вітаміни, антибіотики та наповнювачі.

2.8. Забезпечує додержання встановленого режиму роботи обслуговуваного устаткування, регулює та налагоджує його роботу.

2.9. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник комбікормового виробництва 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.