Інструкція для посади "Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією намотувальника матеріалів і напівфабрикатів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи намотувальних пристроїв і правила їх регулювання;
      - основні вимоги до якості намотування;
      - види, гатунки матеріалів і напівфабрикатів, прийоми намотування.

1.4. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намотує різні види матеріалів та напівфабрикатів (плівку, просочену та непросочену тканину, папір, тощо), які вимагають дотримання точних розмірів ширини та товщини намотування на намотувальних пристроях різних типів або вручну.

2.2. Налагоджує та готує до роботи намотувальні і транспортні пристрої.

2.3. Заряджає намотувальні пристрої; заправляє матеріал у машину.

2.4. Пускає, зупиняє та чистить машини.

2.5. Стежить за роботою намотувальних машин, справністю лічильника та якістю намотування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.