Інструкція для посади "Майстер з ремонту приладів та апаратури", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту приладів та апаратури" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організації експлуатації і ремонту устаткування;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації, методи планування ремонтних робіт;
      - основи економіки, організації праці і виробництва;
      - чинні положення з оплати праці;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

1.4. Майстер з ремонту приладів та апаратури призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту приладів та апаратури підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту приладів та апаратури керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту приладів та апаратури під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання кінотеатрів і кіноустановок.

2.2. Виконує ремонтні роботи, вживає заходів щодо скорочення строків ремонту, запобігання псуванню, наднормативного зносу фільмокопій на кіноустановках.

2.3. Бере участь у складанні оперативних планів роботи, графіків проведення ремонту і обслуговування устаткування.

2.4. Впроваджує системи комплексного обслуговування, що забезпечують своєчасне налагоджування і ремонт устаткування, якісний кінопоказ і звуковідтворення.

2.5. Організовує впровадження наукової організації праці на дільниці.

2.6. Здійснює прийом в ремонт і видачу відремонтованого устаткування, обладнання, деталей відповідно до чинних технічних умов.

2.7. Бере участь у прийманні устаткування після ремонту, налагодження, виконаних спеціалізованими ремонтними підприємствами (організаціями).

2.8. Веде облік та паспортизацію устаткування, вносить в паспорти зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації, реконструкції.

2.9. Забезпечує збереження резервного устаткування, складає заявки на запасні частини, матеріали, устаткування, інструмент тощо.

2.10. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці в процесі виконання ремонтних робіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту приладів та апаратури має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту приладів та апаратури несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.