Інструкція для посади "Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з дослідження свердловин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні поняття про фізику пласта;
      - фізико-хімічні властивості нафти, води і газу;
      - методи підтримання пластового тиску;
      - характеристику родовища нафти і газу;
      - призначення і технічну характеристику наземного і підземного обладнання свердловин і дослідної апаратури;
      - методику оброблення матеріалів досліджень;
      - техніку побудови кривих і графіків;
      - метод визначення коефіцієнта продуктивності свердловин.

1.4. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить різні види досліджень свердловин глибинними, дистанційними та реєструючими приладами.

2.2. Знімає індикаторні криві та криві відновлення тиску.

2.3. Відбиває вибій і рівень рідини у свердловинах зі скривленим стволом.

2.4. Проводить дослідження фонтанних і компресорних свердловин з високим тиском через спеціальні лубрикатори.

2.5. Проводить дослідницькі роботи з гідропрослухування пластів.

2.6. Відбирає глибинні проби нафти і води пробовідбірником.

2.7. Готує попередні висновки з матеріалів досліджень.

2.8. Обробляє дані досліджень свердловин.

2.9. Керує автомашиною або трактором.

2.10. Здійснює профілактичний і поточний ремонт дослідної апаратури, приладів і глибинної лебідки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з дослідження свердловин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.