Інструкція для посади "Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову приладів і інструментів, що застосовуються для пробивання та продування димогарних і жарових труб, та правила користування ними;
      - правила та способи пробивання;
      - прочищання та продування труб;
      - порядок послідовності пробивання, прочищання та продування труб;
      - будову та роботу котла паровоза, правила підтримання вогню у топці при виконанні робіт на гарячому паровозі.

1.4. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пробиває, прочищає та продуває димогарні та жарові труби котлів паровозів та парових кранів різних систем у холодному та гарячому стані.

2.2. Очищає вогневу топку сталевою щіткою.

2.3. Очищає зольник від шлаку та димової коробки від згару.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пробивальник-продувальник труб 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.