Інструкція для посади "Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом незнімної дрезини 5-го розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила експлуатації дрезини, її механізмів і обладнання;
      - причини несправностей в роботі дрезини та її механізмів і обладнання, способи їх запобігання та усунення;
      - призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - характеристики і властивості паливно-мастильних матеріалів і вимоги до них;
      - правила перевезення людей і вантажів на дрезині;
      - правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються за допомогою кранового обладнання;
      - правила, види і терміни технічного огляду, ремонту та оглядання вузлів, колісних пар дрезини та кранового обладнання;
      - основи знання електроніки, механіки і гідравліки.

1.4. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує дрезиною, яка призначена для перевезень робітників і транспортування матеріалів, обладнання, пристроїв до місця виконання робіт - у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з дизельною силовою установкою, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами для виконання ремонтних, монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Виконує маневрові роботи у межах станції.

2.3. Керує крановими установками та іншими спеціальними механізмами та пристроями дрезини під час виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт.

2.4. Контролює правильність навантаження, розміщення та кріплення вантажу на причепній платформі.

2.5. Обслуговує та утримує дрезину у справному стані.

2.6. Усуває несправності дрезини.

2.7. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст незнімної дрезини 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічник машиніста незнімної дрезини тарифікується на один розряд нижче машиніста незнімної дрезини, під керівництвом якого він працює.