Інструкція для посади "Диспетчер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи в галузі виробництва й розподілу електроенергії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - тимчасовий класифікатор надзвичайних ситуацій;
      - тимчасовий регламент подання інформації в рамках УІАС НС і табель термінових донесень з питань попередження і дій у випадках аварій і катастроф на підприємствах галузі;
      - основні заходи, передбачені планами цивільної оборони і технічного прикриття об'єктів енергетики в мирний і воєнний час;
      - схему основної мережі ОЕС України, її вузькі місця і режими роботи;
      - структуру експлуатації електричної мережі та електростанцій України;
      - функції і відповідальність окремих експлуатаційних підприємств, організацію оперативно-диспетчерського керування в ОЕС України;
      - формування і передавання інформації;
      - види енергоресурсів і умови паливопостачання теплових станцій, критерії надійності за умовами паливозабезпечення;
      - технічні і експлуатаційні дані теплосилового і електричного устаткування блочних станцій (котлів, турбін, генераторів тощо);
      - електричні схеми комутації електростанцій і підстанцій основної мережі ОЕС України;
      - техногенну небезпеку АЕС і ТЕС, її критерії;
      - основні знання про допустимі режими роботи ГЕС Дніпровського й Дністровського каскадів в нормальних і аварійних режимах, режими форсованого спрацьовування, техногенну небезпеку ГЕС;
      - технічні характеристики основного устаткування вузлових підстанцій основної мережі (автотрансформаторів, трансформаторів, вимикачів);
      - призначення і принципи дії станційного й мережного релейного захисту, системи автоматичного регулювання частоти і перетікання потужності (АРЧП), системної протиаварійної автоматики і обслуговуючих її каналів;
      - Правила технічної експлуатації станцій та мереж згідно із затвердженими обсягами;
      - інструкції, положення НЕК "Укренерго";
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок згідно з затвердженими обсягами;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - директивні матеріали, накази, правила згідно з переліком диспетчерського пункту (ДП);
      - схему зв'язку, правила користування всіма засобами зв'язку й технічними засобами інформаційної системи, що знаходяться в розпорядженні чергового персоналу ДП НЕК "Укренерго";
      - інструкції ЦО.

1.4. Диспетчер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасний збір, повноту і якість оперативної інформації, що надходить від диспетчерів електроенергетичної системи (ЕЕС) та персоналу енергопідприємств у відповідності із встановленими обсягами і порядком повідомлень.

2.2. Забезпечує перевірку і оброблення інформації та своєчасне її передавання у відповідності до встановленого порядку відповідальним особам Міністерства палива та енергетики та Національної енергетичної компанії "Укренерго" (НЕК "Укренерго"), іншим особам (за окремим списком) і на Центральний вузол державної системи "Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій" (УІАС НС).

2.3. Виконує розпорядження керівництва Міністерства палива та енергетики України і НЕК "Укренерго" про інформування, збір персоналу, термінове передавання по оперативних каналах та інформаційній системі директивних та інформаційних повідомлень.

2.4. Веде й оформляє за встановленим порядком оперативний журнал, форми звітності та інші документи згідно з переліком.

2.5. Перевіряє справність технічних засобів, наявність майна, устаткування і документації, що знаходяться на робочому місці.

2.6. Ознайомлюється зі схемою і режимом роботи об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України, а також зі станом основного устаткування системи, диспетчерського зв'язку, станом засобів відображення і передавання оперативної інформації про великі порушення.

2.7. Забезпечує перевірку й контроль дієздатності засобів приймання і оброблення інформації, оповіщення по системі ЦО.

2.8. Фіксує порушення в оперативному журналі, повідомляє про них старшому черговому диспетчеру зміни, домагається найшвидшого усунення несправностей.

2.9. Веде оперативний контроль за: паливозабезпеченням станцій, які наближаються до неприпустимо низьких залишків палива або які працюють на таких залишках; дотриманням встановлених граничних режимів водосховищ Дніпровського каскаду і Дністровської ГЕС; відсутністю порушень режиму основної мережі ОЕС України.

2.10. Контролює послідовність пусків і зупинок блоків ТЕС і АЕС, споживання електроенергії ЕЕС, обленерго, сумарне покриття навантаження станціями відносно виконання заданих графіків навантаження.

2.11. Вчасно повідомляє керівництво НЕК "Укренерго", керівництво Міністерства палива та енергетики України, управління Державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж, а також інших осіб згідно з переліком про нещасні випадки про всі факти ненормальних дій або порушень оперативної дисципліни персоналом, про всі аварії загасання споживачів і ненормальності в роботі основного устаткування згідно "Регламенту повідомлень..." Міністерства палива та енергетики України.

2.12. Отримавши сигнали з Кабінету Міністрів та з Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, керується "Інструкцією відповідального чергового Міністерства палива та енергетики України" і суворо виконує її вимоги.

2.13. Отримавши донесення про прогноз, факт, розвиток надзвичайних ситуацій на об'єктах енергетики та ліквідацію їх наслідків, керується наказами Міністерства палива та енергетики України.

2.14. Під час аварій і катастроф, що виникли на об'єктах галузі і відповідають Тимчасовому класифікатору надзвичайних ситуацій, підготовляє донесення і після затвердження його керівником Міністерства палива та енергетики України передає це донесення Кабінету Міністрів України, використовуючи технічні засоби УІАС НС.

2.15. Бере участь у проведенні протиаварійних тренувань, у виробничих нарадах диспетчерської служби НЕК "Укренерго", виконує обов'язки щодо охорони праці.

2.16. Виконує завдання начальника диспетчерської служби (ДС) або його заступника, співпрацює з керівництвом служби в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці.

2.17. Особисто вживає заходів щодо відвертання будь-якої виробничої ситуації, що загрожує життю і здоров'ю оточуючих, повідомляє про виявлену небезпеку безпосередньому керівнику (старшому черговому диспетчеру в зміні) і керівництву ДС.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.