Інструкція для посади "Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обпресувальника кабелів та проводів пластиками та гумою 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову основних вузлів черв'ячних екструдерів;
      - типи барабанів;
      - марки ізолювальних матеріалів;
      - технологічні інструкції з обпресування кабелів та проводів пластикатами та гумою.

1.4. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обпресовує жили та проводи гумою, полівінілхлоридом, поліетиленом, фторопластом та іншими матеріалами на екструдерах з діаметром черв'яка до 50 мм.

2.2. Підбирає, встановлює та заміняє дорни і матриці, завантажує екструдер ізоляційними матеріалами.

2.3. Заповнює водою охолоджувальні ванни.

2.4. Підкочує та встановлює приймальні та віддавальні барабани.

2.5. Заправляє жили та проводи у вузли екструдера.

2.6. Центрує жили за ізоляцією.

2.7. Стежить за накладанням ізоляції на жили та проводи.

2.8. Веде журнал виробітку та стану агрегату.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.