Інструкція для посади "Складальник трансформаторів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник трансформаторів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника трансформаторів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та конструктивні особливості різних типів потужних та унікальних великогабаритних трансформаторів;
      - складні схеми з'єднання відводів;
      - ізоляційні матеріали, які застосовує, та правила ізоляції схем і з'єднань;
      - коефіцієнти корисної дії різних типів трансформаторів;
      - залежність розмірів, ваги, втрат холостого ходу та інших показників від потужності трансформаторів;
      - вимоги до електричної міцності трансформаторів;
      - правила ведення технічної документації;
      - конструкцію пристроїв для випробування трансформатора на герметичність.

1.4. Складальник трансформаторів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник трансформаторів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник трансформаторів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник трансформаторів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з першого, другого та третього складання потужних унікальних силових трансформаторів та автотрансформаторів потужністю від 80000 кВА та вище, напругою 150 кВ.

2.2. Виконує роботи з першого, другого та третього складання електропічних трансформаторів потужністю від 80000 кВА та вище, напругою 150 кВ.

2.3. Складає шунтуючі реактори.

2.4. Складає силові трансформатори та автотрансформатори з регулюванням напруги під навантаженням будь-якої потужності, напругою 161-1150 кВ.

2.5. Контролює активну частину трансформаторів, виконує монтаж та налагоджує спеціальні перемикальні пристрої.

2.6. Готує унікальні силові трансформатори до випробувань, усуває дефекти, які виявлено під час випробувань.

2.7. Користується випробувальними пристроями та веде випробування трансформаторів на герметичність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник трансформаторів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник трансформаторів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.