Інструкція для посади "Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією намотувальника електроізоляційних виробів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії роторно-агрегатних верстатів та напівфабрикатів;
      - режими намотування та термооброблення електроізоляційних матеріалів;
      - методику розрахунку товщини намотування;
      - властивості сировини та напівфабрикатів, які застосовує для намотування;
      - види мастил та способи їх виготовлення.

1.4. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес намотування електроізоляційних виробів на роторно-агрегатних верстатах та напівавтоматах.

2.2. Готує матеріали, оправки та устаткування до роботи.

2.3. Термообробляє матеріали на гарячій оправці.

2.4. Регулює час термооброблення, температурний режим валів та максимальне натягнення полотна.

2.5. Розраховує товщину намотування за заданими параметрами.

2.6. Веде записи у журналі.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник електроізоляційних виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.