Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та принцип дії приладів, які виготовляє;
      - конструктивні особливості різних лічильних, годинникових, електромагнітних та інших механізмів;
      - способи механічного та електричного регулювання приладів;
      - правила проведення випробувань;
      - будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструменту та спеціальних регулювальних установок, які застосовує;
      - будову та призначення спеціальних настільних верстатів для механічного оброблення деталей та пристроїв до них;
      - конструкцію нормального та спеціального різального інструменту та правила його заточування і виготовлення;
      - склад різних твердих припоїв та флюсів;
      - технічні умови на електровимірювальні прилади, які складає;
      - дефекти, які виникли під час складання, регулювання та випробування, і способи їх усунення;
      - основи електротехніки та механіки в межах роботи, яку виконує.

1.4. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, виконує механічне та електричне регулювання, градуює та випробовує електровимірювальні прилади середньої складності із частковим виготовленням, підганянням та доведенням деталей.

2.2. Вибирає раціональну послідовність оброблення.

2.3. Паяє різними твердими припоями.

2.4. Виготовляє спеціальний різальний інструмент.

2.5. Виконує повне механічне оброблення деталей на спеціальних верстатах з наступним слюсарним обробленням.

2.6. Гартує та відпускає відповідальні частини.

2.7. Будує нескладні геометричні фігури на базі простих механічних обчислювань.

2.8. Складає складні схеми з'єднань і паяє їх різними припоями.

2.9. Виконує середній ремонт різних типів електровимірювальних приладів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки живлення, блоки підсилювача, блоки автоматики - складання та паяння монтажних схем.

5.2. Гальванометри - повне складання, механічне та електричне регулювання.

5.3. Комплект термопар з термопарного кабелю діаметром до 4 мм - складання.

5.4. Мости класу 0,05 - підганяння та електрична перевірка приладів.

5.5. Прилади багатограничні переносні - виготовлення деталей та складання рухомої системи.

5.6. Підсилювачі фотоелектричні - складання вимірювального механізму.

5.7. Частотоміри камертонні - повне складання з підганянням деталей.