Інструкція для посади "Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та способи налагодження і керування лакувальними машинами з електричним обігріванням;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та спеціальних установок;
      - рецептуру та властивості лаків, які застосовує;
      - потрібні температурні режими під час лакування виробів та матеріалів;
      - технічні вимоги до якості відлакованих виробів та матеріалів.

1.4. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес лакування та парафінування електроізоляційних виробів та матеріалів на лакувальних машинах з електричним обігріванням.

2.2. Наносить лак на вироби та матеріали валковим методом.

2.3. Регулює відстань між валками залежно від товщини матеріалу, який лакує, та потрібної товщини лакової плівки.

2.4. Виміряє омічний опір лакової плівки на спеціальних установках.

2.5. Регулює температурні режими по зонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Лакує сегменти складної конфігурації з відкритими пазами та отворами синтетичними, поліефіроепоксидними та кремнієорганічними лаками.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.