Інструкція для посади "Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - основні положення чинних нормативних документів щодо оцінки придатності світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування;
      - принципові та монтажні схеми обладнання, схеми електроживлення;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з технічної експлуатації світлотехнічного та електротехнічного обладнання забезпечення польотів.

2.2. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт та налагодження обладнання, перевіряє технічний стан і перевірку засобів світлотехнічного та електротехнічного обладнання.

2.3. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.4. Бере участь у розробленні організаційних та технічних заходів з підвищення надійності та якості роботи обладнання.

2.5. Веде технічну документацію, готує матеріали для звітності.

2.6. Бере участь у складанні заявок на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт.

2.7. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден.

2.8. Виконує правила і норми з охорони праці під час упровадження робіт на обладнанні, не допускаючи виникнення подій з вини служби світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів.

2.9. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів у процесі проведення робіт.

2.10. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини служби і підготовляє пропозиції з їх запобігання.

2.11. Оцінює експлуатаційний стан світлотехнічного та електротехнічного обладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.