Інструкція для посади "Радіооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіооператор" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства;
      - Правила зв'язку, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують роботу на радіоканалах авіаційного наземного електрозв'язку;
      - інструкції з резервування обладнання;
      - схему організації радіомережі, радіонапрямку, в яких забезпечується робота;
      - методи забезпечення безпомилкового приймання та передавання інформації на радіоканалах електрозв'язку;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму.

1.4. Радіооператор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіооператор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіооператор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіооператор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення двостороннього зв'язку на каналах авіаційного повітряного та наземного електрозв'язку у телефонному режимі за встановленою схемою та розпорядком з дотриманням вимог Правил зв'язку.

2.2. Користується, керує апаратурою та обладнанням електрозв'язку, якими обладнано робоче місце радіооператора, усуває найпростіші несправності.

2.3. Здійснює контроль за умовами радіообміну на каналі, у мережі, забезпечує, у разі потреби - перехід на передбачені резервні частоти згідно зі схемою організації зв'язку.

2.4. Здійснює радіообмін з кореспондентами зі швидкістю, що забезпечує виконання покладених завдань.

2.5. Здійснює резервування обладнання у встановленому порядку.

2.6. Веде встановлену документацію станції зв'язку.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіооператор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіооператор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіооператор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіооператор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіооператор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіооператор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіооператор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіооператор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіооператор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіооператор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіооператор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіооператор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіооператор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіооператор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіооператор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіооператор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.