Інструкція для посади "Готувач електропровідного шару 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач електропровідного шару 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача електропровідного шару 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження устаткування, яке обслуговує;
      - будову спеціальних пристроїв, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила користування різними вагами;
      - основні властивості матеріалів, які застосовує;
      - рецептуру та процес (режим) змішування компонентів.

1.4. Готувач електропровідного шару 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач електропровідного шару 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач електропровідного шару 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач електропровідного шару 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує електропровідний шар для всіх типів джерел струму шляхом перемішування бутилкаучуку або поліізобутилену з додаванням графіту та сажі у двовалкових змішувачах.

2.2. Зважує матеріали та завантажує їх у визначеному співвідношенні у двовалкові змішувачі.

2.3. Вивантажує та зберігає електропровідний шар.

2.4. Розкроює електропровідний шар за розмірами, які необхідні для каландрування.

2.5. Визначає якість готової маси за густиною та рівномірністю перемішування.

2.6. Визначає та усуває неполадки в роботі агрегатів.

2.7. Бере участь у поточному ремонті агрегатів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач електропровідного шару 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач електропровідного шару 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.