Інструкція для посади "Готувач активних мас 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач активних мас 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії та регулювання агрегатів з приготування пастоподібних та порошкоподібних активних та електропровідних мас одного-двох типів та живильників устаткування, яке обслуговує;
      - призначення та правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
      - правила завантаження та розвантаження камерних і вакуумних сушил;
      - способи просівання та дозування компонентів;
      - температурний режим термооброблення матеріалів;
      - призначення, властивості, правила зберігання та транспортування вихідної сировини та кінцевого продукту;
      - правила поводження з лугами та електролітами, які застосовує в процесі роботи.

1.4. Готувач активних мас 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач активних мас 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач активних мас 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач активних мас 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує пастоподібні, порошкоподібні активні та електропровідні маси під керівництвом готувача активних мас більш високої кваліфікації.

2.2. Просіває металеві порошки та інші матеріали на механічних вібраційних ситах різної конструкції.

2.3. Сушить гідрат закису нікелю в сушильних агрегатах.

2.4. Термообробляє матеріали в електропечах.

2.5. Дозує електропровідні компоненти під час завантаження агрегатів для готування активних мас.

2.6. Керує механізмами та обслуговує устаткування: змішувачі, мішалки, дисмембраторні та стрижневі млини, вальці, варильні котли, вібраційні сита, електропечі та інші агрегати, які використовує для готування різних видів пастоподібних та порошкоподібних активних мас.

2.7. Розфасовує готову масу.

2.8. Веде журнал реєстрації виконання технологічного процесу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач активних мас 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач активних мас 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач активних мас 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач активних мас 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач активних мас 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач активних мас 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач активних мас 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач активних мас 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач активних мас 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач активних мас 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.