Інструкція для посади "Апаратник кульових млинів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник кульових млинів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кульових млинів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес диспергування пігментів на кульових млинах;
      - фізико-хімічні властивості сировини, яка застосовується, і напівфабрикатів;
      - технічні вимоги на сировину та готову продукцію;
      - правила відбору проб;
      - методику визначення ступеня перетирання;
      - будову і правила експлуатації устаткування, ватів та контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Апаратник кульових млинів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник кульових млинів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник кульових млинів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник кульових млинів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес перетирання пігментів на кульових млинах безперервної дії.

2.2. Контролює та регулює параметри технологічного процесу.

2.3. Безперервно подає фарбову пасту із швидкохідного змішувача за допомогою насоса-дозатора в кульовий млин з точним дозуванням.

2.4. Регулює температуру фарбувальної пасти, яка виходить із кульового млина, регулює подавання фарбової пасти.

2.5. Відбирає проби для проведення аналізів та аналізує ступінь перетирання фарбової пасти.

2.6. Перекачує готову пасту в змішувач для ставлення на тип.

2.7. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

2.8. Розбирає, чистить, перевіряє ступінь зносу стінок та перетираючих елементів.

2.9. Розбирає та складає фільтри.

2.10. Веде записи у технологічній карті.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник кульових млинів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник кульових млинів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.