Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні характеристики повітряних ліній електропередачі;
      - категорії електроприймачів в частині забезпечення надійності їх електропостачання;
      - вимоги до фундаментів опор;
      - технічні умови на проведення і приймання будівельних і монтажних робіт під час спорудження фундаментів;
      - технічні вимоги до дерев'яних опор, допуски на складання дерев'яних опор;
      - інструменти, що застосовуються для вимірювання опор;
      - марки сталей, що застосовуються для виготовлення металевих опор;
      - конструкцію проводів і тросів, їх маркування і область застосування;
      - конструкцію ізоляторів, їх технічні дані, способи відбракування, різні конструкції зчіпної арматури, конструкцію натяжних і підтримуючих затискачів;
      - будову захисної арматури;
      - дефекти, що виникають в арматурі, розрядниках, громовідводах, на лініях електропередачі і способи їх усунення;
      - правила безпеки під час проведення верхолазних робіт і робіт під напругою;
      - складні монтажні пристрої, такелажні засоби, вантажопідйомні машини і механізми, що застосовуються для ремонту високовольтних ліній електропередачі;
      - основи електротехніки, механіки;
      - навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює ремонт, монтаж, демонтаж і технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище, засобів ізоляції і грозозахисту із застосуванням засобів механізації, технічне обслуговування ЛЕП всіх напруг, заземлюючих спусків, контурів заземлення.

2.2. Оформляє результати обстеження і складає технічну документацію.

2.3. Готує робочі місця на ЛЕП-35 кВ і вище.

2.4. Здійснює верхову перевірку високовольтних ліній електропередачі з вийманням проводів і тросів із затискачів з детальною перевіркою підвісної та натяжної арматури.

2.5. Перевіряє і визначає ступінь іржавіння металевих опор і металевих траверс залізобетонних опор.

2.6. Перевіряє стан механізмів і захисних засобів для виконання робіт на висоті і під напругою.

2.7. Очищає і фарбує металеві опори, що знаходяться під напругою, у складних умовах вручну і за допомогою механізмів.

2.8. Керує найпростішими роботами на високовольтних лініях напругою 35 - 110 кВ.

2.9. Проводить такелажні роботи з вантажами за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки монтажні - ревізія.

5.2. Заземлення - влаштування, заміна заземлюючого спуску, контуру заземлення.

5.3. Ізолятори - складання в подвійні і потрійні гірлянди, установлення і зняття, заміна натяжної і підтримуючої гірлянди ізоляторів і затискача.

5.4. Лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище - ремонт заземлення опор; розкочування і підняття проводу і троса на опору; влаштування якорів і розчалок, відтяжок; верхові огляди; накладення заземлення; перевірка загнивання деревини.

5.5. Опори дерев'яні АП-подібні - заміна розкосів, приставок за допомогою шпал і підкладок.

5.6. Опори дерев'яні і залізобетонні - заготовлення, складання, установлення, демонтаж, заміна, виправлення під напругою.

5.7. Проводи і троси - вимірювання стріли провисання і візування, зрощування способом обтискання і опресування.

5.8. Розпірки дистанційні - ревізія з виходом на проводи розщепленої фази.

5.9. Такелажні роботи - виконання.

5.10. Шунти на дефектні з'єднувачі - установлення.