Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань, авторегуляторів і їх конструктивні особливості;
      - схеми технологічної сигналізації;
      - правила обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань засобів вимірювань;
      - причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматики, заходи щодо запобігання їм та усунення їх;
      - електричні й кінематичні схеми манометрів всіх систем, гальванометрів, логометрів, електричних газоаналізаторів і солемірів;
      - будову і тарування стрічкових і ковшових автоматичних і тензометричних вагів;
      - пристрої на базі обчислювальної техніки;
      - принцип дії і будову напівпровідникових елементів;
      - позначення елементарних електронних схем;
      - методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення;
      - поняття про статичні і динамічні характеристики об'єкта;
      - методи настроювання автоматичної системи регулювання (АСР) із жорстким зворотним зв'язком;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи механіки і елементарної електроніки.

1.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, монтаж, регулювання, випробовування, юстирування електромагнітних, електродинамічних та інших засобів вимірювань теплотехнічного контролю і автоматики середньої складності із розбиранням кінематики і рухомої системи, з підготовленням і доводкою відповідальних деталей і вузлів.

2.2. Здає вищезазначені засоби вимірювання до Державної перевірки.

2.3. Настроює і налагоджує пристрої релейних схем захисту й автоматики технологічного устаткування.

2.4. Ремонтує засоби вимірювання і авторегулювання з розбиранням або заміною вимірювальної системи, регулюванням кінематики, градуюванням або переградуюванням.

2.5. Визначає дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання і керування та усуває їх.

2.6. Робить розмітку і монтаж складних схем зчленувань і з'єднань деталей приладів, проводить обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань приладів.

2.7. Складає дефектні відомості й заповнює паспорти та атестати на прилади й автоматичні пристрої.

2.8. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності), складання зубчатих передач і черв'ячних зчеплень.

2.9. Знімає розгінні характеристики нескладних об'єктів для автоматизації, витратні характеристики регулюючих органів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори одноімпульсні - перевірка настройки і налагодження на діючому устаткуванні.

5.2. Ваги автоматичні стрічкові і ковшеві - ревізія і налагодження.

5.3. Витратоміри з одним або двома вторинними приладами диференціально-трансформаторної схеми - монтаж і налагодження на діючому устаткуванні.

5.4. Діафрагми вимірювальні і типові відбірних пристроїв до рівнемірів - монтаж.

5.5. Електроприводи - ремонт, монтаж і налагодження типових схем, настроювання кінцевих вимикачів.

5.6. Засоби вимірювання регулювальні, електронні - ремонт.

5.7. Засоби вимірювання електронні вторинні диференціально-трансформаторної схеми - ремонт кінематики й вимірювальної схеми.

5.8. Комутація схем теплового контролю і електричних схем середньої складності - складання і монтаж на діючому устаткуванні.

5.9. Потенціометри й мости електронні - ремонт без розбирання механізму кінематики.

5.10. Пристрої відбірні - виготовлення і монтаж.

5.11. Реле всіх типів - ревізія, ремонт, регулювання.

5.12. Тахометри - ремонт і перевірка за зразковим тахометром.