Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок організації проведення ремонтних робіт в умовах діючих цехів ГЕС;
      - загальні знання з опору матеріалів;
      - особливості монтажу кабелів у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях;
      - технічні умови, призначення і принципові схеми приєднань автоматичних підживлюючих насосних установок для підтримання тиску в кабельних лініях і в спеціальних трубах з маслом під тиском;
      - порядок приймання устаткування і апаратури, що вводиться в експлуатацію;
      - основні параметри та технічні характеристики, конструкцію і класифікацію високовольтних вводів та їх деталей на напругу 500 кВ і вище для електричних апаратів і пристроїв постійного й змінного струму, ознаки та причини їх пошкоджень;
      - основні параметри, технічні характеристики, конструкції, класифікацію високовольтних комутаційних апаратів (масляних, газових, повітряних вимикачів), привідних механізмів приводів вимикачів і роз'єднувачів, струмообмежувальних і захисних апаратів (реакторів, запобіжників, захисних розрядників);
      - методики розрахунків коефіцієнта трансформації, перерізів проводів обмоток трансформаторів, навантажень на підйомні пристрої тощо;
      - методику побудови і зняття кругової діаграми;
      - умови роботи ізоляції високовольтних апаратів і вимоги до них;
      - коефіцієнти запасу міцності і норми відбраковування металоконструкцій, проводи й троси, ізолятори, контактні затискачі, арматуру і розрядники, фундаменти і заземлюючі пристрої;
      - способи сушіння, регенерації, очищення, дегазації і азотування трансформаторного масла.

1.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні і відповідальні роботи з ремонту і реконструкції електротехнічного устаткування різних типів виконання, всіх потужностей і класів напруги, всіх компоновок, а також розподільних пристроїв гідроелектростанцій і підстанцій напругою 330 кВ і вище із застосуванням різних спеціальних ремонтних пристроїв, механізмів, такелажного оснащення, засобів вимірювань і випробувальних установок.

2.2. Виготовляє різноманітні прес-форми.

2.3. Проводить випробування і налагоджувальні роботи під час ремонту устаткування і підготовку його до пуску в експлуатацію.

2.4. Організовує роботи з ремонту устаткування і його налагодження, а також з налагодження ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.5. Проводить дегазацію та азотування трансформаторного масла для заливання трансформаторів.

2.6. Обслуговує і ремонтує технологічні установки з дегазації та азотування масла, осушення повітря і виморожування парів масла.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти стяжні магнітопроводу трансформатора типу ТДТН-63000/110 - відновлення ізоляції.

5.2. Вимикачі повітряні ВВШ-200 - ремонт, налагодження.

5.3. Вводи маслонаповнені і контактна система вольтододавального бустер-трансформатора - капітальний ремонт.

5.4. Вводи мастиконаповнені бакелітові - реконструкція з установленням на вводі фарфорової покришки.

5.5. Ізоляція обмоток статора і ротора - вимірювання опору постійному струму.

5.6. Кабелі силові підводні - заміна з'єднувальної муфти; прокладення з баржі за буксиром.

5.7. Крани мостові, козлові, Г-подібні та інші - усунення несправності і проведення особливо складних і відповідальних робіт з ремонту і налагодження електроустаткування; налагодження ремонтних пристроїв; участь у випробуваннях вантажопідйомних кранів, механізмів.

5.8. Муфти з'єднувальні маслонаповнених кабелів напругою 110 кВ - монтаж.

5.9. Обмотки силових трансформаторів класу напруги 220 кВ - перевірка масляних каналів між котушками.

5.10. Підшипники збуджувача генератора - перевірка стану ізоляції.

5.11. Силові трансформатори класу напруги 220 кВ - ремонт обмотки, заміна шайб, переізолювання відводу.

5.12. Трансформатори ТРДН-32000/110 - ремонт обмотки із заміною розклинювання та виткової ізоляції.

5.13. Трансформатори напругою 110 кВ - ревізія з підйомом та оглядом виємної частини і заміною масла.