Інструкція для посади "Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи устаткування реагентного господарства, схеми закачування реагентів (кислоти, лугу, вапна), схеми дренажного господарства;
      - освітлення води, сутність процесу вапнування;
      - коагуляцію, фізико-хімічну сутність процесу коагуляції;
      - приготування робочих розчинів вапна і коагулянту;
      - якість освітленої води, хімконтроль;
      - будову й принцип роботи освітлювачів, механічних фільтрів, електрогенератора коагулянту, апарату гасіння вапна, відцентрових насосів і насосів-дозаторів;
      - методики хімічного контролю води і пари на ТЕС;
      - будову і принцип роботи приладів хімконтролю (pH-метри, фотоелектрокалориметри);
      - основи загальної хімії в обсязі програми загальної середньої школи.

1.4. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує зал розвантаження, зберігання, приготування реагентів (кислот, лугів, коагулянту, вапна).

2.2. Обслуговує установки і проводить режим попереднього очищення води.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор хімічного цеху електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вапно - гасіння, завантаження.

5.2. Освітлювач - ведення режиму роботи.

5.3. Вапно, коагулянт - приготування робочого розчину.

5.4. Витратні мірники хімводоочищення - закачування кислот, лугів, вапна.

5.5. Концентрація реагентів, жорсткість, лужність, pH, прозорість, вміст кремнію - проведення аналізів.