Інструкція для посади "Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією старшого машиніста турбінного відділення VI групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й технічні характеристики устаткування турбінного відділення;
      - принципову електричну схему власник потреб;
      - теплові захисти й теплові схеми турбінного відділення, техніко-економічні показники турбінного устаткування;
      - схеми теплового контролю і автоматики;
      - основи теплотехніки електротехніки, механіки і водопідготовки.

1.4. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну й економічну роботу устаткування турбінного відділення.

2.2. Проводить пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування, перемикання в теплових схемах турбінного відділення.

2.3. Ліквідує аварійні ситуації.

2.4. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування.

2.5. Виводить устаткування в ремонт.

2.6. Підготовляє робочі місця і допускає до робіт на допоміжному теплосиловому устаткуванні, проводить вторинний допуск і підготовку робочих місць для проведення робіт на турбоагрегатах з дозволу начальника зміни цеху.

2.7. Керує робітниками турбінного відділення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший машиніст турбінного відділення VII група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Тип і потужність турбін: конденсаційна - понад 60 тис.кВт.; з промисловим і теплофікаційним відбором - понад 45 тис.кВт.