Інструкція для посади "Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, електричну схему, призначення, правила налагодження та застосування апаратури та приладів, які застосовуються в електроакустичних вимірюваннях, блок-схему: а) запису частотної характеристики модуля повного електричного опору мікрофона та гучномовця;
      - б) вимірювання модуля повного електричного опору гучномовця;
      - в) вимірювання частоти механічного резонансу гучномовця;
      - г) вимірювання коефіцієнта гармонік гучномовця;
      - д) запису характеристик спрямованості мікрофонів та гучномовців;
      - е) визначення частотної характеристики мікрофонів за дискретними частотами;
      - ї) визначення середнього стандартного звукового тиску;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виміряє коефіцієнт гармонік гучномовця на аналізаторі гармонік; виміряє коефіцієнт гармонік на вимірювачі нелінійних викривлень (ВНВ).

2.2. Записує характеристики спрямованості мікрофонів та гучномовців та частотних характеристик модуля повного електричного опору мікрофонів та гучномовців.

2.3. Виміряє модуль повного електричного опору гучномовців та частоту механічного резонансу гучномовців.

2.4. Визначає частотні характеристики мікрофона за дискретними частотами; підраховує звуковий тиск гучномовця та нерівномірності частотної характеристики мікрофона, гучномовця; підраховує частотні характеристики чутливості мікрофонів за кривими запису методом порівняння із взірцевим мікрофоном.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Гучномовці - підрахування середнього стандартного звукового тиску та нерівномірності частотної характеристики.

5.2. Гучномовці, звукові колонки підрахування електричного опору, коефіцієнта лінійного викривлення, заміряння магнітної індукції.

5.3. Мікрофони динамічні - записування частотної характеристики спрямованості та частотної характеристики модуля повного електричного опору.