Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію дослідних та експериментальних взірців приймально-передавальних апаратів та станцій, приладів, спецапаратури високочастотного багатоканального телефонування та апаратури ЕОМ;
      - будову, принцип дії та способи застосування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів та розподільних щитів;
      - правила, методи та послідовність монтажу апаратури за дослідними та експериментальними схемами, види несправностей монтажу, методи їх пошуку в апаратурі та способи їх усунення;
      - правила перевірки працездатності апаратури та станцій.

1.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує дослідні та експериментальні блоки, шафи, стелажі, стояки, прилади, пристрої радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку будь-якої складності за ескізами та принциповими схемами.

2.2. Складає, монтує та відпрацьовує схеми будь-якої складності для радіопристроїв, які монтує, та дослідних взірців, які заново розробляє, з різних проводів, кабелів та шин.

2.3. Виявляє дефекти, установлює місця ушкоджень та усуває їх зі заміною приладів, вузлів, частин схеми.

2.4. Настроює та випробовує дослідні та експериментальні приймальні, передавальні телевізійні, звукозаписуючі, відтворюючі, спеціальні радіопристрої, які монтує.

2.5. Виготовляє схеми шаблонів до експериментальних та дослідних взірців апаратури.

2.6. Перевіряє всі електричні параметри апаратури, яку монтує.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура звукозаписуюча багатоканальна - монтаж дослідних взірців за принциповою схемою.

5.2. Апаратура спеціальна - монтаж дослідних взірців.

5.3. Блоки живлення стабілізовані - розрахунок схем, монтаж за принциповими схемами.

5.4. Блоки спеціальної апаратури з друкованим та змішаним монтажем більшої щільності особливо складні - монтаж за принциповою схемою.

5.5. Машини математичні - монтаж за принциповою схемою арифметичного запам'ятовуючого пристрою.

5.6. Напівавтомати та стенди експериментальні особливої складності - повний монтаж зі складанням таблиць та шаблонів.

5.7. Осцилографи високовольтні (в умовах індивідуального виробництва) - монтаж.

5.8. Передавачі багатодіапазонні та багатокаскадні - монтаж за принциповою схемою дослідних взірців.

5.9. Панелі пульта керування - повний електромонтаж з встановленням електродвигунів та підключенням до машини.

5.10. Прилади з великою кількістю взаємодіючих механізмів - монтаж з в'язанням схем.

5.11. Прилади дослідних та експериментальних взірців типу потужних генераторів та підсилювачів - повний електромонтаж.

5.12. Станції швидкодіючої телефонної апаратури різноманітних типів та систем - повний монтаж.

5.13. Станції особливо складні - повний монтаж.

5.14. Стативи спеціальні (дослідні взірці) - виготовлення шаблонів для в'язання схемних кабелів.

5.15. Стояки ЕОМ, телевізори кольорові, електрокардіографи - монтаж дослідних взірців.