Інструкція для посади "Слюсар з ремонту автомобілів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту автомобілів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту спеціалізованих автотранспортних засобів 4 розряду не менше 1року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Дисциплінарний статут, будову та призначення спеціалізованих автотранспортних засобів, що обслуговуються;
      - технічні умови на ремонт, складання, випробування і регулювання особливо складних і відповідальних агрегатів та електроустаткування;
      - електричні монтажні схеми будь-якої складності та взаємодію приладів і агрегатів у них;
      - причини зношення сполучених деталей, способи його виявлення та усунення;
      - будову та принципи роботи випробувальних стендів.

1.4. Слюсар з ремонту автомобілів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту автомобілів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту автомобілів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту автомобілів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Діагностує, виконує регулювання та випробування на стендах і шасі складних агрегатів, складових одиниць і приладів спеціалізованих автотранспортних засобів і заміну їх під час технічного обслуговування.

2.2. Діагностує і регулює системи та агрегати спеціалізованих автотранспортних засобів, які забезпечують безпеку руху.

2.3. Перевіряє деталі та складові одиниці електроустаткування на випробувальних стендах.

2.4. Встановлює прилади та агрегати електроустаткування за схемою, підключає їх до мережі.

2.5. Виявляє та усуває найбільш складні дефекти та несправності у процесі ремонту, складання та випробування агрегатів, складових одиниць автомобілів та приладів.

2.6. Виконує складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей по 6 - 7 квалітетах.

2.7. Виконує статичне і динамічне балансування деталей та складових одиниць складної конфігурації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту автомобілів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту автомобілів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту автомобілів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту автомобілів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту автомобілів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту автомобілів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту автомобілів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту автомобілів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту автомобілів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними засобами для роботи; на належні умови праці відповідно до вимог чинного законодавства про працю та технологічних умов праці; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки у процесі своєї роботи та вносити пропозиції щодо їх усунення.