Інструкція для посади "Комендант об’єкта", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комендант об’єкта" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - інструкції з діловодства;
      - види та форми звітності;
      - правила експлуатації майна підрозділу;
      - правила службового етикету;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Комендант об’єкта призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комендант об’єкта підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комендант об’єкта керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комендант об’єкта під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання робіт з утримання будівель та споруд органу Держспецзв’язку та прилеглої території в належному стані.

2.2. Організовує прибирання та стежить за дотриманням чистоти та порядку у внутрішніх приміщеннях будівлі.

2.3. Готує приміщення до сезонної експлуатації, організовує своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо.

2.4. Забезпечує збереження та утримання в справному стані майна, яке знаходиться у будівлі та на прилеглій території.

2.5. Веде облік наявності майна, проводить його періодичний огляд і складає акти на списання.

2.6. Отримує та видає підсобним робітникам та прибиральникам інвентар і предмети господарського обслуговування, здійснює відповідний оперативний облік.

2.7. Контролює виконання правил протипожежної безпеки.

2.8. Веде книгу записів санітарного та протипожежного нагляду.

2.9. Несе відповідальність за наявність та стан майна відповідних будівель і споруд.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комендант об’єкта має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комендант об’єкта має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комендант об’єкта має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комендант об’єкта має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комендант об’єкта має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комендант об’єкта має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комендант об’єкта має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комендант об’єкта має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комендант об’єкта має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комендант об’єкта несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комендант об’єкта несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комендант об’єкта несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комендант об’єкта несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комендант об’єкта несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комендант об’єкта несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комендант об’єкта несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції; контролювати дотримання матеріально відповідальними особами вимог складання відповідної документації.