Інструкція для посади "Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Наявність посвідчення тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва певної категорії. Стаж роботи за технологічно суміжними професіями 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову буртоукладальних машин, правила підготовки їх до роботи і проведення поточного ремонту;
      - сорти горючих і мастильних матеріалів;
      - правила заправки гідросистеми і змащення редукторів та підйомних механізмів;
      - схему змащення, живлення і охолодження двигунів;
      - призначення і правила користування простими і середньої складності контрольно-вимірювальними приладами, а також пусковими пристроями;
      - правила користування встановленою сигналізацією;
      - способи виявлення і усунення несправностей в роботі гідросистем.

1.4. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує окремими агрегатами буртоукладальних машин.

2.2. Регулює заїзд і зупинку автотранспорту на площадці перекидання.

2.3. Відкриває і закриває борти автомобілів і автоприцепів.

2.4. Запобігає попаданню сторонніх предметів і неякісної сировини (буряків, картоплі та ін.) на конвеєрні лінії.

2.5. Регулює максимальне сумішення розвантаження на площадках.

2.6. Не допускає переповнення приймального бункера.

2.7. Забезпечує повне розвантаження автотранспорту.

2.8. Очищує землевідокремлювач від сміття.

2.9. Контролює стан маслопроводів, насосів і нагнітальної лінії гідросистем.

2.10. Усуває несправності в роботі гідросистем.

2.11. Заправляє двигуни.

2.12. Змащує, чистить механізми буртоукладальної машини.

2.13. Бере участь у поточному ремонті машини і окремих її агрегатів та вузлів.

2.14. Доглядає трактор.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст буртоукладальної машини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.