Інструкція для посади "Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент обжарюваного продукту, режими обжарювання;
      - способи визначення закінчення процесу обжарювання;
      - вимоги до якості обжареного продукту;
      - порядок завантаження і вивантаження обжарювальних печей;
      - будову обжарювальних печей та апаратів;
      - призначення контрольно-вимірювальних приладів;
      - способи регулювання процесу обжарювання.

1.4. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес обжарювання сировини та напівфабрикатів в обжарювальних апаратах, у печах різної конструкції з тиском пари в гріючій поверхні до 8 атм.

2.2. Готує жирові суміші.

2.3. Наповнює дека або сітки сировиною, напівфабрикатами.

2.4. Завантажує апарати механічним способом або вручну.

2.5. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів температуру обжарювання та охолодження, рівень олії та води, тиск пари, подавання газу і повітря в апарати та печі.

2.6. Періодично замінює олію.

2.7. Переміщує напівфабрикат у процесі обжарювання.

2.8. Здійснює карамелізацію.

2.9. Відбирає проби, замочує або зволожує.

2.10. Визначає за допомогою приладів або органолептично момент закінчення процесу та якість обжарювання.

2.11. Охолоджує, зважує, додає сіль, спеції.

2.12. Спостерігає за роботою обслуговуваного устаткування.

2.13. Усуває несправності у роботі устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі виконання окремих операцій у процесі обжарювання.