Інструкція для посади "Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача харчової сировини та матеріалів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації машин та механізмів, види та сорти сировини, матеріалів, продуктів;
      - періодичність подавання продукту до магнітних установок;
      - вимоги до якості роботи;
      - режими обробки;
      - норми витрат сировини, матеріалів, продукту.

1.4. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес просіювання продукту або матеріалу на машинах і механізмах різних систем.

2.2. Забезпечує рівномірне завантаження устаткування.

2.3. Миє сировину і продукти водою або миючими розчинами в апаратах і машинах різних систем.

2.4. Веде процес очищення продуктів від різних металевих домішок шляхом уловлювання і добування їх за допомогою лінійних і індивідуальних магнітних загороджень, електромагнітних сепараторів і магнітних колонок.

2.5. Регулює швидкість і товщину шару продукту, який надходить на очищення.

2.6. Очищує вручну установки, магніти магнітного захисту і збірники від металу.

2.7. Збирає і відносить металеві домішки.

2.8. Вмикає та вимикає електромагнітні пристрої та усуває несправності в їх роботі.

2.9. Передає продукти, сировину, матеріали на наступну переробку.

2.10. Запускає, зупиняє, розбирає, збирає, чистить і змащує механізми.

2.11. Зволожує папір та етикетки у парильній машині.

2.12. Нарізує папір для тари, регулює роботу паперорізальних машин.

2.13. Миє яйця, розколює їх вручну з відбракуванням нестандартних без відділення білків від жовтків.

2.14. Передає на наступну стадію.

2.15. Обшпарює мигдаль та інші горіхи, очищує від шкірки, замочує чорнослив та інші сухофрукти, відділяє м'якоть від кісточок.

2.16. Виконує інші роботи з підготовки сировини, матеріалів і тари.

2.17. Веде облік і нескладні аналізи.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач харчової сировини та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.