Інструкція для посади "Стовбуровий 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стовбуровий 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову клітей, скіпів, баддів, засувів, площадок, дозаторів, запобіжних ґрат, люків;
      - принцип дії штовхачів і компенсаторів висоти, стопорів, кулачкових механізмів;
      - правила спускання і підіймання людей та вантажів по стовбуру;
      - типи вагонеток;
      - звукову та світлову сигналізацію під час спускання і підіймання людей та вантажів;
      - способи й засоби навантаження, розвантаження, підіймання і спускання довгомірних матеріалів, громіздкого обладнання, вибухових речовин та засобів підривання;
      - правила експлуатації лебідок, штовханів та перекидачів;
      - правила обліку кількості піднятого вантажу;
      - графік роботи стовбура;
      - зовнішні ознаки, що відрізняють корисну копалину від пустих порід;
      - способи виявлення й усунення неполадок у роботі дозаторної установки, усунення заторів;
      - допустиме навантаження під час підіймання і спускання вантажів та людей.

1.4. Стовбуровий 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стовбуровий 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стовбуровий 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стовбуровий 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та подає сигнали з шахти на поверхню і з поверхні машиністу підіймальної машини стосовно підіймання та спускання людей і вантажів на стовбурах з добовою плановою видачею корисної копалини та породи: під час вантажного підіймання до 1250 т; вантажно-людського - до 750 т; скіпового - до 6000 т; під час обслуговування підіймачів для спускання-підіймання людей - незалежно від навантаження; під час вантажного підіймання на стовбурах шахт, що будуються.

2.2. Встановлює та закріплює вагонетки й платформи в кліті та вивантажує їх.

2.3. Спостерігає за справною роботою механізмів та пристроїв шахтового стовбура.

2.4. Керує кулачковими пристроями, штовхачами, хитними площадками, стопорами та іншими механізмами з навантаження клітей, скіпів і баддів.

2.5. Приймає навантажені та відправляє порожні вагонетки на приймальній площадці похилих шахт.

2.6. Відкриває і закриває ляди під час проходження стовбурів, запобіжні грати, дозувальні пристрої та спостерігає за їхньою справністю, веде облік виданих з шахти та спущених в шахту матеріалів.

2.7. Бере участь у спусканні, підійманні й вивантаженні довгомірних матеріалів та важкого обладнання.

2.8. Забезпечує встановлений порядок і правила підіймання та спускання.

2.9. Приймає виїзні жетони.

2.10. Спостерігає за справним станом засобів підіймання, гальмових та запобіжних пристроїв, засобів сигналізації.

2.11. Спостерігає за вантажними кривими та правильною посадкою скіпа.

2.12. Робить дрібний ремонт сигнальних пристроїв, клітей, люків та засувів.

2.13. Керує запобіжними пристроями.

2.14. Прибирає розсипану гірничу масу, очищає скіпи.

2.15. Відкачує воду, обслуговує насоси.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стовбуровий 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стовбуровий 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стовбуровий 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стовбуровий 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стовбуровий 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стовбуровий 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стовбуровий 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стовбуровий 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стовбуровий 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стовбуровий 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.