Інструкція для посади "Флотатор 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Флотатор 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж робити за професією флотатора 3 розряду не менше 1 року. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. У разі виконання робіт під керівництвом флотатора вищої кваліфікації тарифікація проводиться на один розряд нижче. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - ехнологію і схему флотації;
      - будову й принцип роботи флотаційного обладнання;
      - призначення, номенклатуру реагентів, правила користування ними та їх зберігання;
      - властивості реагентів та їх вплив на процес флотації;
      - діючі технічні умови на концентрат та хвости;
      - правила випробовування продуктів флотації;
      - встановлену сигналізацію;
      - слюсарну справу.

1.4. Флотатор 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Флотатор 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Флотатор 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Флотатор 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес флотації за заданою схемою.

2.2. Забезпечує встановлений режим флотації та підтримання густоти пульпи.

2.3. Спостерігає за рівномірним надходженням пульпи у флотаційні машини різних типів, виходом та якістю продуктів збагачення, навантаженням на флотаційні машини, кількістю пінного продукту, що знімається, та кількістю витрачуваних реагентів.

2.4. Регулює тиск стислого повітря в пневматичних флотаційних машинах.

2.5. Спостерігає за роботою автоматичних приладів.

2.6. Проводить випуск хвостів флотації, здійснює керування й обслуговування флотаційного та допоміжного обладнання, виявляє та усуває неполадки в його роботі, робить чищення та змащування, облік витрат реагентів.

2.7. Веде технічну документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Флотатор 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Флотатор 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Флотатор 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Флотатор 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Флотатор 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Флотатор 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Флотатор 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Флотатор 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Флотатор 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Флотатор 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.