Інструкція для посади "Робітник з благоустрою", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник з благоустрою" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - санітарні правила з прибирання нечистот, улаштування та експлуатації звалищ і сніготопок;
      - порядок дезінфекції вигрібних ям та звалищ;
      - метоли знешкодження твердих відходів;
      - правила ветеринарно-санітарного нагляду за знищенням трупів тварин;
      - порядок оформлення дорожніх документів;
      - правила протипожежного захисту.

1.4. Робітник з благоустрою призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник з благоустрою підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник з благоустрою керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник з благоустрою під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Видаляє нечистоти та тверді осади з вигрібних ям і каналізаційних колодязів вручну за допомогою черпака.

2.2. Приймає асенізаційні машини та обози на зливній станції (пункті) і наглядає за зливанням.

2.3. Приймає машини зі снігом на сніговому звалищі і сніготопці з визначенням місця для розвантаження снігу.

2.4. Знешкоджує міські тверді гнильні відходи на звалищі шляхом покривання їх ізолюючим шаром землі.

2.5. Створює умови, які забезпечують загибель хвороботворних мікробів і перешкоджають розмножуванню мух.

2.6. Обмежує можливості доступу гризунів до відходів і усуває неприємні запахи.

2.7. Спалює трупи тварин і сміття.

2.8. Відкриває і закриває кришки каналізаційних колодязів та вигрібних ям.

2.9. Дезінфікує вигрібні ями, звалища та приміщення зливних станцій (пунктів).

2.10. Контролює і веде облік кількості доставленого снігу або рідких нечистот.

2.11. Оформляє дорожні документи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник з благоустрою має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник з благоустрою має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник з благоустрою має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник з благоустрою має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник з благоустрою має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник з благоустрою має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник з благоустрою має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник з благоустрою має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник з благоустрою має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник з благоустрою несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник з благоустрою несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник з благоустрою несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник з благоустрою несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник з благоустрою несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник з благоустрою несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник з благоустрою несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.